Adım Adım Satın Alma Rehberi

Satın alacağınız emlak seçildikten ve fiyat konusunda anlaşıldıktan sonra, bir avukat ve/veya Noter aracılığı ile alıcı ve satıcı arasında; fiyat, zaman, ödeme ve teslimat koşulları, emlağın detayları gibi hususları içeren bir satış sözleşmesi (Kontrat) imzalanır. İki taraf da imzaladıktan sonra satış artık gerçekleşmiştir. Satış gerçekleştikten sonra yapılacak işlemlerin sırası aşağıdaki gibidir:

 • Pul ücretinin ödenmesi

  Şu anki yasaya göre Kontrat Fiyatı üzerinden % 0,5 olan Pul Ücreti kontrat imzalanmasından itibaren 21 gün içerisinde Vergi Dairesi’ne ödenmelidir. Böylece kontrat mali açıdan yasal hale gelmektedir.
 • Kontratın tapu dairesine ibraz edilmesi

  Yabancı uyruklu kişiler "Emlak Alım İzni"* almadan tapu devir işlemleri yapılamayacağından, vergi dairesine onaylattırılmış olan satış kontratı, Tapu Dairesine de ibraz edilerek alıcının mülkiyet hakki hukuki açıdan da yasallık kazanır. Ayrıca, satılmış olan gayrimenkulün hiçbir şekilde üçüncü şahısların tasarrufuna veya mülkiyetine geçmeyeceğine dair bir taahhütname satıcı tarafından Tapu Dairesine kaydettirilir.
 • Tapunun alıcının ismine çevrilmesi

  Ödeme gerçekleştikten ve alım izni çıktıktan sonra emlağın tapusu alıcının ismine çevrilir. Alıcı ve satıcı satış sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmişse, satıcı konutun mülkiyetini konutun bulunduğu Kaza Tapu Dairesi’nde alıcıya devreder.
 • Pul ücretinin ödenmesi

  Şu anki yasaya göre Kontrat Fiyatı üzerinden % 0,5 olan Pul Ücreti kontrat imzalanmasından itibaren 21 gün içerisinde Vergi Dairesi’ne ödenmelidir. Böylece kontrat mali açıdan yasal hale gelmektedir.
 • Kontratın tapu dairesine ibraz edilmesi

  Yabancı uyruklu kişiler "Emlak Alım İzni"* almadan tapu devir işlemleri yapılamayacağından, vergi dairesine onaylattırılmış olan satış kontratı, Tapu Dairesine de ibraz edilerek alıcının mülkiyet hakki hukuki açıdan da yasallık kazanır. Ayrıca, satılmış olan gayrimenkulün hiçbir şekilde üçüncü şahısların tasarrufuna veya mülkiyetine geçmeyeceğine dair bir taahhütname satıcı tarafından Tapu Dairesine kaydettirilir.
 • Tapunun alıcının ismine çevrilmesi

  Ödeme gerçekleştikten ve alım izni çıktıktan sonra emlağın tapusu alıcının ismine çevrilir. Alıcı ve satıcı satış sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmişse, satıcı konutun mülkiyetini konutun bulunduğu Kaza Tapu Dairesi’nde alıcıya devreder.

KKTC'deki Tapu Çeşitleri

Tapu, bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye denir.

 • Türk koçanı

  1974 öncesinde Kıbrıslı Türklere ait tapulardır.
 • İngilizler veya diğer yabancılara ait tapular

  İngiliz vatandaşı veya 1974 öncesi sahipli tapulardır, bu tapular uluslararası tanınan tapulardır.
 • Eşdeğer tapuları

  1974 öncesinde Kıbrıslı Rumlara ait mülklerdir. Kıbrıslı Türk mültecilerin güneyde bıraktıkları mal ve mülklerinin karşılığında kuzeydeki terk edilmiş mülklere KKTC hükümeti tarafından değer biçilerek aldığı tapulardır.
 • Tahsis koçanı

  KKTC devleti tarafından askeri görevlerde gösterilmiş başarıya karşılık ödül olarak veya 1974 sonrası Türkiye'den gelen şahısların ülkeye gelip yerleşmeleri için verilmiş gayrimenkullerin koçanlarıdır. Devlet garantisi altındadır.
 • Hükümet Arazisi

  Kira kontratı metodu ile 49 yıllığına, yatırımcıların kendi imkânları dâhilinde yenileyip, masraf yaparak kiralayabileceği terk edilmiş binalardır.
 • Türk koçanı

  1974 öncesinde Kıbrıslı Türklere ait tapulardır.
 • İngilizler veya diğer yabancılara ait tapular

  İngiliz vatandaşı veya 1974 öncesi sahipli tapulardır, bu tapular uluslararası tanınan tapulardır.
 • Eşdeğer tapuları

  1974 öncesinde Kıbrıslı Rumlara ait mülklerdir. Kıbrıslı Türk mültecilerin güneyde bıraktıkları mal ve mülklerinin karşılığında kuzeydeki terk edilmiş mülklere KKTC hükümeti tarafından değer biçilerek aldığı tapulardır.
 • Tahsis koçanı

  KKTC devleti tarafından askeri görevlerde gösterilmiş başarıya karşılık ödül olarak veya 1974 sonrası Türkiye'den gelen şahısların ülkeye gelip yerleşmeleri için verilmiş gayrimenkullerin koçanlarıdır. Devlet garantisi altındadır.
 • Hükümet Arazisi

  Kira kontratı metodu ile 49 yıllığına, yatırımcıların kendi imkânları dâhilinde yenileyip, masraf yaparak kiralayabileceği terk edilmiş binalardır.

KKTC Emlak ve Vergi Harçları

KKTC’de satışlar esnasında ödenen vergileri şu şekildedir:

 • Stopaj

  Satıcı kar amacı gütmeyen bireysel satıcı ise ilk satışta stopaj vergisi %0  olarak; bir yıl içerisinde ikinci veya üçüncü satış ise %3,5 stopaj ödemektedir. Kar amacı güden profesyonel satıcı ise %6,5 öder. Stopaj vergi dairesine ödenir.
 • K.D.V.

  Satıcı kar amacı gütmeyen bireysel satıcı ise K.D.V. ödenmez. Kar amacı güden profesyonel ise K.D.V. %5 olarak teslim tarihinde devirden önce vergi dairesine ödenir.
 • Tapu Devir Harcı

  Genelde alıcı tarafından ve koçan devir işleminden önce tapu dairesine ödenir. Tapu harcı %6 olup bir kereye mahsus muafiyet hakkı kullanıldığında %3 olarak ödenir.
 • Stopaj

  Satıcı kar amacı gütmeyen bireysel satıcı ise ilk satışta stopaj vergisi %0  olarak; bir yıl içerisinde ikinci veya üçüncü satış ise %3,5 stopaj ödemektedir. Kar amacı güden profesyonel satıcı ise %6,5 öder. Stopaj vergi dairesine ödenir.
 • K.D.V.

  Satıcı kar amacı gütmeyen bireysel satıcı ise K.D.V. ödenmez. Kar amacı güden profesyonel ise K.D.V. %5 olarak teslim tarihinde devirden önce vergi dairesine ödenir.
 • Tapu Devir Harcı

  Genelde alıcı tarafından ve koçan devir işleminden önce tapu dairesine ödenir. Tapu harcı %6 olup bir kereye mahsus muafiyet hakkı kullanıldığında %3 olarak ödenir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Satın alacağınız mülk seçildikten ve fiyat konusunda anlaşıldıktan sonra avukat aracılığıyla yapılacak işlemler ve takip edilecek bazı prosedürler şöyle sıralanabilir;

1. Koçanın geçerliliği ve yasallığı avukat tarafından kontrol edilir.

2. Alıcı ve satıcı arasında emlağın detayları, fiyat, zaman, ödeme ve teslimat koşullarını içeren satış sözleşmesi hazırlanır.

3. Satış sözleşmesini her iki taraf da imzalandıktan sonra 21 gün içerisinde vergi dairesine pul ücreti ödenip, sözleşme Tapu Dairesinde kayıtlanır ve alıcının mülkiyet hakkı hukuki açıdan da yasallık kazanır.

4. Bundan sonraki işlem, eğer satın alan şahıs yabancı birisi ise KKTC Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası (52-2008)uyarınca Bakanlar Kuruluna Emlak Alım İzni almak için başvuru yapılır.

5. Bakanlar Kurulu izini alındıktan sonra, satın alan şahısın adına tapu işlemleri başlar ve gereken vergiler ödenir.

Bakanlar Kurulu Emlak Alım İzni  yaklaşık 3-12 ay içerisinde alınabilmektedir ama bu süre zarfında malınızın tasaruffunu alabilirsiniz. Eğer uzun süre yurt dışında olacaksanız  işlemlerinizin takibi için vekâletname hazırlayabilir, tüm yasal işlemlerle biz ilgilenebiliriz. 

Kuzey Kıbrıs'ta...

- İnşaat maliyetleri metrekare başına 300-350 £ arasında, seçilen materyallere göre değişmektedir. Adamızda, Akdeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan betornarme tekniği ile inşaat yapılmaktadır. İnşaatlarımızda kullanılan materyaller Türkiye, İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere menşelidir.

İstek üzerine gönderebileceğimiz, önceden hazırlanmış villa ve bungalov planlarımız mevcuttur.

- Şehir dışındaki arazilerin yalnızca %20'sine inşaat yapılabilmektedir.

- Konutların gelecekteki değerini ve doğayı korumak üzere, bina yükseklikleri 2 kat ile sınırlandırılmıştır.

- Arazi dönüm ile ölçülür. 3 dönüm 1 hektara, 1 dönüm 1388 metrekareye eşittir.

Önemli Bilgiler

KKTC vatandaşı olmayan kimselerin Kuzey Kıbrıs'ta emlak satın alabilmeleri için KKTC Devletinden "Emlak Alım İzni" çıkartmaları gerekmektedir. Yaklaşık 3 - 8 ay içerisinde bu izin alınabilmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler,  Kuzey Kıbrıs'tan kişi başına 1 ev veya en fazla 1 dönüm büyüklüğünde arazi alma hakkına sahiptirler. Evli çiftler 1 kişi olarak kabul edilir, ancak soy isimleri farklı ise 2 ayrı gayrimenkul alma hakları olabilir. Yabancı şirketler için ise bu prosedürler farklıdır.

Satış esnasında satıcı yüzde 4 stopaj vergisi; alıcı ise yüzde 5 KDV, yüzde 6 tapu harcı ve yüzde 0,5 sözleşme pul harcı ödemekle yükümlüdür. Ancak satış sözleşmelerinde varılan anlaşmaya göre tarafların yükümlülüğü değişebilir. Vergiler satış sözleşmesinde saptanan satış bedeli veya tapu dairesinde yapılan değerlendirme üzerinden (hangisi yüksek ise) hesaplanır. Burada adı geçen vergiler ile ilgili detaylı açıklamayı bu sayfanın sağında yer alan "KKTC'de Emlak ve Vergi Harçları" başlığı altında bulabilirsiniz.